Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Dziedziczenie, osoby


powrót

Zadanie

Zdefiniuj klasę Osoba, która będzie miała atrybuty imie i nazwisko. Następnie zdefiniuj dwie klasy dziedziczące po klasie Osoba: Student i Wykladowca. Klasa Student powinna mieć atrybuty rok_studiow i numer_indeksu, a klasa Wykladowca powinna mieć atrybuty stanowisko i pensja.

Następnie zdefiniuj metodę przedstawienie dla każdej z klas, która będzie zwracać tekstową reprezentację osoby. Dla klasy Osoba przedstawienie powinno zawierać tylko imię i nazwisko, dla klasy Student przedstawienie powinno dodatkowo zawierać informacje o roku studiów i numerze indeksu, a dla klasy Wykladowca przedstawienie powinno zawierać informacje o stanowisku i pensji.

Rozwiązanie w języku Python

w budowie