Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Dziedziczenie — pojazdy


powrót

Zadanie

Zdefiniuj klasę Pojazd, która będzie miała atrybuty liczba_kol i silnik. Następnie zdefiniuj dwie klasy dziedziczące po klasie Pojazd: Samochod i Motocykl. Klasa Samochod powinna mieć atrybut liczba_drzwi, a klasa Motocykl powinna mieć atrybut typ.

Następnie napisz metodę opis dla każdej z klas, która będzie zwracać opis danego pojazdu. Dla klasy Pojazd opis powinien zawierać informacje o liczbie kół i silniku, dla klasy Samochod opis powinien dodatkowo zawierać informacje o liczbie drzwi, a dla klasy Motocykl opis powinien zawierać informacje o typie.

Rozwiązanie w języku Python

w budowie