UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Litery w przedziale


powrót

Zadanie

Napisz program, który określi, ile kolejnych liter alfabetu znajduje się między dwiema podanymi.

Wejście

Dwie różne małe litery języka łacińskiego. Pierwsza litera znajduje się wcześniej w alfabecie od drugiej.

Wyjście

Jedna liczba określająca ilość liter.


Przykład

Wejście
a
d
Wyjście
2

Rozwiązanie w języku Python

a = input() # wczytaj pierwszy znak
b = input() # wczytaj drugi znak
x = ord(a[0]) # wyznacz kod ASCII pierwszego znaku
y = ord(a[1]) # wyznacz kod ASCII drugiego znaku
print(y - x - 1) # podaj wynik