Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Litery w przedziale


powrót

Zadanie

Napisz program, który określi, ile kolejnych liter alfabetu znajduje się między dwiema podanymi.

Wejście

Dwie różne małe litery języka łacińskiego. Pierwsza litera znajduje się wcześniej w alfabecie od drugiej.

Wyjście

Jedna liczba określająca ilość liter.


Przykład

Wejście
a
d
Wyjście
2

Rozwiązanie w języku Python

a = input() # wczytaj pierwszy znak
b = input() # wczytaj drugi znak
x = ord(a[0]) # wyznacz kod ASCII pierwszego znaku
y = ord(b[0]) # wyznacz kod ASCII drugiego znaku
print(y - x - 1) # podaj wynik