Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Python — suma dwóch liczb


powrót

Zadanie

Napisz program, który wyznaczy sumę dwóch liczb rzeczywistych. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku. Dodaj interakcję między użytkownikiem a programem.

Wejście

Dwie liczby rzeczywiste podane w osobnych wierszach.

Wyjście

Jedna liczba będąca sumą liczb podanych na wejściu. Przed podaniem każdej z liczb podaj stosowny zapis.


Przykład

Wejście/Wyjście
Podaj pierwszą liczbę:
3.12
Podaj drugą liczbe:
3.22
Suma podanych liczb wynosi: 6.34

Rozwiązanie w języku Python

print('Podaj pierwszą liczbę:')
a = float(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na float (na liczbę rzeczywistą)
print('Podaj drugą liczbę:')
b = float(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na float

print('Suma podanych liczb wynosi:',round(a+b, 2))