Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zamiana wartości zmiennych


powrót

Zadanie

Napisz program, który zamieni ze sobą wartości dwóch zmiennych całkowitych.

Wejście

Dwie niewielkie liczby całkowite podane w osobnych wierszach.

Wyjście

Wartości zmiennych po zamianie.


Przykład

Wejście
2
3
Wyjście
3 2

Rozwiązanie w języku Python bez zmiennej pomocniczej

a = int(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na int (na liczbę całkowitą)
b = int(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na int
 
# wykonujemy zamianę wartości zmiennych
a, b = b, a
 
print(a, b)

Rozwiązanie w języku Python bez zmiennej pomocniczej, sposób II

a = int(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na int (na liczbę całkowitą)
b = int(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na int
 
# wykonujemy zamianę wartości zmiennych
a = a + b
b = a - b
a = a - b
 
print(a, b)

Rozwiązanie w języku Python ze zmienną pomocniczą

a = int(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na int (na liczbę całkowitą)
b = int(input()) # wczytujemy pierwszą liczbę i rzutujemy ją na int
 
# wykonujemy zamianę wartości zmiennych
pom = a
a = b
b = pom
 
print(a, b)