Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Rozwiązania - rekurencja


powrót

Ćwiczenie 3 - rozwiązanie opisane jest w tym miejscu

Ćwiczenie 4 - rozwiązanie opisane jest w tym miejscu

Ćwiczenie 6 - jeśli bardzo zależy ci na rozwiązaniu tego zadania, napisz do administratora strony: kontakt@kaspro.pl

//Ćwiczenie 1
#include<iostream>
using namespace std;

int cwiczenie1(int n)
{
	if(n==1)
	{
		cout<<"2 ";
		return 2;
	}
		
	if(n%2==1)
	{
		int x = cwiczenie1(--n)*2;
		cout<<x<<" ";
		return x;
	}
	else
	{
		int x = cwiczenie1(--n)+2;
		cout<<x<<" ";
		return x;
	}	
}

int main()
{
	int n;
	cout<<"Podaj liczbę wyrazów do wyswietlenia: ";
	cin>>n;
	
	cwiczenie1(n);	
	
	cout<<endl;

	return 0;
}


//Ćwiczenie 2
#include<iostream>
using namespace std;

void cwiczenie2(int n)
{
	if(n>0)
	{
		int liczba;
		cin>>liczba;
		cwiczenie2(--n);
		cout<<liczba<<" ";
	}
}

int main()
{
	int n;
	cout<<"Podaj liczbę wyrazów: ";
	cin>>n;
	
	cwiczenie2(n);	
	
	cout<<endl;

	return 0;
}

//Ćwiczenie 5
#include<iostream>
using namespace std;

void cwiczenie5(unsigned long long n)
{
	if(n>0)
	{
		cwiczenie5(n/16);
		if(n%16<10)
			cout<<n%16;
		else
			cout<<(char)((n%16) + 55);
	}
	return;
}

int main()
{
	unsigned long long n;
	
	cout<<"Podaj liczbę: ";
	cin>>n;
	
	if(n==0)
		cout<<0;
	else
		cwiczenie5(n);	
	
	cout<<endl;
	
	return 0;
}