Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Konwersja liczby dziesiętnej na binarną


Zad. 3. Napisz program, który zapisze podaną liczbę dziesiętną naturalną w systemie binarnym. Rozwiąż zadany problem rekurencyjnie.

Rozwiązanie

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

void dec_to_bin(int liczba)
{
	if(liczba>0)
	{
		dec_to_bin(liczba/2); //przekazanie argumentu skróconego o jeden bit
		//zapisanie tej instrukcji jako drugiej, pozwoli na
		//wyświetlenie cyfr binarnych w prawidłowej kolejności
		cout<<liczba%2; //wyświetlenie cyfry binarnej
	}
}

int main()
{
	int liczba;

	cout<<"Podaj liczbę: ";
	cin>>liczba;
	cout<<"Postać binarna liczby "<<liczba<<": ";

	dec_to_bin(liczba);
	
	cout<<endl;

	system("pause");
	return 0;
}