Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

N-ty wyraz ciągu


Zad. 2. Poniżej zdefiniowany jest pewien ciąg, którego kolejne wyrazy generowane są w sposób rekurencyjny:

ciąg

Napisz program, który znajdzie wartość n-tego wyrazu ciągu.

Rozwiązanie

Podobnie jak w zadaniu trzecim wypiszemy kilka kolejnych wyrazów tego ciągu:

$$a_1=1$$

$$a_2=0,5$$

$$a_3=-a_2\cdot a_1=-1\cdot 0,5 = -0,5$$

$$a_4=-a_3\cdot a_2 = -(-0,5)\cdot 0,5=0,25$$

$$a_5=-a_4\cdot a_3=-0,25\cdot 0,5=-0,125$$

$$\cdots$$

#include<iostream>
using namespace std;

double ciag(int n)
{
	if(n==1) 
		return 1;
	if(n==2) 
		return 0.5;

return -ciag(n-1)*ciag(n-2);
}

int main()
{
	int n;
	
	cout<<"Podaj nr wyrazu ciągu, którego wartość chcesz policzyć: ";
	cin>>n;
	cout<<n<<" wyraz ciągu ma wartość "<<ciag(n)<<endl;

	return 0;
}