Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

queue


powrót

Następną STL-ową strukturą danych jest kolejka fifo, która została opisana w tym miejscu. Aby móc korzystać z niej należy użyć następującej biblioteki:

#include <queue> 

Lista operacji i nazwy metod przez które te operacje można wykonywać znajduje się poniżej:

 • constructor - konstruktor kolejki
 • back - zwrócenie ostatniego elementu w kolejce
 • empty - sprawdzenie czy kolejka jest pusta
 • front - zwrócenie pierwszego elementu w kolejce
 • pop - usunięcie elementu z początku kolejki
 • push - dodanie elementu na koniec kolejki
 • size - zwrócenie liczby elementów w kolejce