Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Stack


powrót

Pojęcie stosu (kolejki LIFO) zostało omówione w tym miejscu. W tym artykule przedstawię nazwy metod oraz jakie one pełnią funkcje reprezentując stos. Definicje STL-owego szablonu znajduje się w bibliotece:

#include <stack> 

Wyróżniamy następujące metody:

 • constructor - konstruktor stosu
 • empty - zwrócenie true, gdy stos jest pusty, false - w przeciwnym przypadku
 • pop - usunięcie elementu ze stosu
 • push - dodanie elementu na stos
 • size - zwrócenie liczby elementów na stosie
 • top - zwrócenie wartości ostatniego elementu na stosie