UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Stack


powrót

Pojęcie stosu (kolejki LIFO) zostało omówione w tym miejscu. W tym artykule przedstawię nazwy metod oraz jakie one pełnią funkcje reprezentując stos. Definicje STL-owego szablonu znajduje się w bibliotece:

#include <stack> 

Wyróżniamy następujące metody:

  • constructor - konstruktor stosu
  • empty - zwrócenie true, gdy stos jest pusty, false - w przeciwnym przypadku
  • pop - usunięcie elementu ze stosu
  • push - dodanie elementu na stos
  • size - zwrócenie liczby elementów na stosie
  • top - zwrócenie wartości ostatniego elementu na stosie