Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

vector::back


Zasada działania

Metoda back() zwraca ostatni element w wektorze. Robi to w czasie stałym O(1). Zadbaj, aby w wektorze wystąpiła co najmniej jedna wartość.

Przykład

Zadanie. Wpisz do wektora 5 znaków, a następnie wypisz ten, który został jako ostatni do niego dodany.

Rozwiązanie
//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;

int main()
{
	char znak;
	vector <char> znaki;
	cout<<"Podaj 5 znaków: ";
	for(int i=0; i<5; i++) //np: abcde
	{
		cin>>znak;
		znaki.push_back(znak);
	}
	//wypisanie ostatniego znaku
	cout<<znaki.back(); //e
	return 0;
}