Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

vector::empty


Zasada działania

Metoda empty() zwraca prawdę, jeśli w wektorze nie znajduje się żadna wartość, czyli wektor jest pusty oraz zwraca fałsz, jeśli w wektorze znajduje się co najmniej jedna wartość. Metodę tę wywołujemy, podając nazwę wektora a następnie po kropce podajemy nazwę metody empty().

Przykład

Zadanie. Utwórz wektor liczb rzeczywistych. Sprawdź, czy wektor jest pusty, następnie dodaj liczbę 3.14 i sprawdź ponownie, czy w wektorze są jakieś liczby rzeczywiste.

Rozwiązanie
//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;

int main()
{
	vector <double> liczby;
	
	if(liczby.empty() == true) //lub if(liczby.empty())
		cout<<"W wektorze nie ma liczb.\n"; //wykona się ta część instrukcji warunkowej
	else
		cout<<"W wektorze jest co najmniej jedna liczba.\n";
	
	liczby.push_back(3.14);
	
	if(liczby.empty() == true) //lub if(liczby.empty())
		cout<<"W wektorze nie ma liczb.";
	else
		cout<<"W wektorze jest co najmniej jedna liczba."; //wykona się ta część instrukcji warunkowej
	
	return 0;
}