Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

vector::front


Zasada działania

Metoda front() zwraca pierwszy element w wektorze. Robi to w czasie stałym O(1). Jest to alternatywa dla odwołania się do pierwszego elementu za pomocą nawiasu kwadratowego z indeksem 0. Przed użyciem zadbaj, aby w wektorze wystąpiła co najmniej jedna wartość.

Przykład

Zadanie. Wpisz do wektora trzy liczby całkowite, a następnie wypisz pierwszą odwołując się poprzez operator [] oraz przy pomocy metody front().

Rozwiązanie
//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;

int main()
{
	vector <int> liczby;
	liczby.push_back(3);
	liczby.push_back(4);
	liczby.push_back(1);
	
	cout<<"Pierwsza liczba w wektorze to: "<<liczby[0]
	<<". Pierwszą liczbę możemy także odczytać przy pomocy metody front: "<<liczby.front();// 3 3
	
	return 0;
}