Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Struktury danych


Do dynamicznych struktur danych realizowanych i wykorzystywanych w wielu algorytmach zaliczamy kolejki fifo, stosy lifo, kolejki priorytetowe, drzewa binarne, drzewa przedziałowe. Niektóre elementy z tych struktur zostaną zaprezentowane w tym artykule.

Spis treści: