UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Tablice struktur


powrót

Tablicę struktur tworzymy i owołujemy się w ten sam sposób co zwykłe tablice prostych zmiennych

nazwa_struktury nazwa_tablicy [liczba_elementów];

Np. 

#include<iostream>
using namespace std;

struct punkty{
	int x, y;
	char nazwa;
};

int main()
{
	punkty tab[1000];
	
	//przypisanie wartosci do pierwszej komórki tablicy
	tab[0].x = 2;
	tab[0].y = 4;
	tab[0].nazwa = 'A';
	
	//przypisanie do ostatniej komórki tablicy
	tab[999].x = 1;
	tab[999].y = 5;
	tab[999].nazwa = 'X';
	
	//odwoływanie się do elementów tablicy
	cout<<"Dane pierwszego punktu: "<<tab[0].x<<" "
	<<tab[0].y<<" "<<tab[0].nazwa<<endl;

	return 0;
}

 Tablice możemy tworzyć także bezpośrednio po deklaracji i definicji struktury, np.:

struct punkty{
	int x, y;
	char nazwa;
}tab[1000];