Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Struktury zagnieżdżone


powrót

Zagnieżdżanie struktur polega na deklarowaniu pól jednej struktury jako typ strukturalny innej lub tej samej. Możemy zagnieżdżać je wielokrotnie oraz wiele typów strukturalnych używać jako pól. Do takich danych odwołujemy się tak samo jak do innych pól wykorzystując operator "." lub "->" w przypadku wskaźników.

Poniższy przykład przedstawia użycie pola strukturalnego typu zamieszkanie w zmiennej typu student:

#include<iostream>
using namespace std;

struct zamieszkanie{
		char miejscowosc[50];
		int nr_domu;
};

struct student{
	char imie[20];
	char nazwisko[40];
	//zagnieżdżona struktura
	zamieszkanie dom;
};

int main()
{
	student Jan;
	
	//wczytanie danych studenta
	cin>>Jan.imie;
	cin>>Jan.nazwisko;
	//wczytanie elementów zagnieżdźonej struktury
	cin>>Jan.dom.miejscowosc;
	cin>>Jan.dom.nr_domu;
	
	cout<<endl;
	
	//wypisanie danych studenta
	cout<<Jan.imie<<endl;
	cout<<Jan.nazwisko<<endl;
	cout<<Jan.dom.miejscowosc<<endl;
	cout<<Jan.dom.nr_domu<<endl;
	
	return 0;
}