Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Rozwiązania - instrukcja wielokrotnego wyboru


powrót

//Ćwiczenie 1
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
	char znak;
	int a, b;
	
	cout<<"Podaj znak (+,-,*,/,%): ";
	cin>>znak;
	cout<<"Podaj dwie liczby: ";
	cin>>a>>b;
	
	switch(znak)
	{
		case '+':
			cout<<"Suma liczb "<<a<<" i "<<b<<" wynosi: "<<a+b<<endl;
			break;
		case '-':
			cout<<"Różnica liczb "<<a<<" i "<<b<<" wynosi: "<<a-b<<endl;
			break;
		case '*':
			cout<<"Iloczyn liczb "<<a<<" i "<<b<<" wynosi: "<<a*b<<endl;
			break;
		case '/':
			if(b!=0)
				cout<<"Iloraz liczb "<<a<<" i "<<b<<" wynosi: "<<(double)a/(double)b<<endl;
			else
				cout<<"Dzielenie przez zero!!\n";
			break;
		case '%':
			if(b!=0)
				cout<<"Reszta z dzielenia liczby "<<a<<" przez "<<b<<" wynosi: "<<a%b<<endl;
			else
				cout<<"Dzielenie przez zero!!\n";
			break;
	}
		
	return 0;
}

//Ćwiczenie 2
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
	char znak;
	double a, b, h;
	
	cout<<"a - pole kwadratu\nb - pole prostokąta\n";
	cout<<"c - pole trójkąta\nd - pole trapezu\n";

	cout<<"Wybierz interesuącą cię opcje: ";
	cin>>znak;

	
	switch(znak)
	{
		case 'a':
			cout<<"Podaj bok kwadratu: ";
			cin>>a;
			cout<<"Pole kwadratu wynosi: "<<a*a<<endl;
			break;
		case 'b':
			cout<<"Podaj boki prostokąta: ";
			cin>>a>>b;
			cout<<"Pole prostokąta wynoi: "<<a*b<<endl;
			break;
		case 'c':
			cout<<"Podaj długosć podstawy i wysokosć trójkąta: ";
			cin>>a>>h;
			cout<<"Pole trójkąta wynoi: "<<0.5*a*h<<endl;
			break;
		case 'd':
			cout<<"Podaj długosci podstaw i wysokosć trapezu: ";
			cin>>a>>b>>h;
			cout<<"Pole trapezu wynoi: "<<0.5*(a+b)*h<<endl;
			break;
		default:
			cout<<"Podałes złą opcję!\n";
	}
		
	return 0;
}

//Ćwiczenie 3
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

using namespace std;

int main()
{
	int pytanie;
	char odp;
	srand(time(NULL));
	
	pytanie = rand()%4;
	
	switch(pytanie)
	{
		case 0:
			cout<<"Co może oznaczać skrót w algorytmice ONP:\n";
			cout<<"a) Odwrotna Notacja Polska\n";
			cout<<"b) Opis Natury Polskiej\n";
			cout<<"c) Odwrotny Napis Programistyczny\n";
			cout<<"d) Opis Napisów Palindromicznych\n";
			cin>>odp;
			if(odp=='a')
				cout<<"Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź\n";
			else
				cout<<"Zła odpowiedź!\n";
			break;
		case 1:
			cout<<"Parzystych liczb pierwszych jest:\n ";
			cout<<"a) 0\n";
			cout<<"b) 1\n";
			cout<<"c) 2\n";
			cout<<"d) nieskończenie wiele\n";
			cin>>odp;
			if(odp=='b')
				cout<<"Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź\n";
			else
				cout<<"Zła odpowiedź!\n";
			break;
		case 2:
			cout<<"Minimalna liczba ruchów dla trzech krążków ";
			cout<<"w wieżach Hanoi to:\n ";
			cout<<"a) 3\n";
			cout<<"b) 8\n";
			cout<<"c) 15\n";
			cout<<"d) 7\n";
			cin>>odp;
			if(odp=='d')
				cout<<"Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź\n";
			else
				cout<<"Zła odpowiedź!\n";
			break;
		case 3:
			cout<<"Liczba 103841 jest:\n ";
			cout<<"a) pierwsza";
			cout<<"b) parzysta";
			cout<<"c) podzielna przez 13";
			cout<<"d) podzielna przez 871\n";
			cin>>odp;
			if(odp=='a')
				cout<<"Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź\n";
			else
				cout<<"Zła odpowiedź!\n";
			break;
	}
		
	system("pause");
	return 0;
}