Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Tablice ćwiczenia


Ćwiczenie 1. Napisz program, który wyświetli liczby podane na wejściu w odwrotnej kolejności.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba naturalna dodatnia n < 10000 określająca ilość liczb do wczytania.

W następnych n wierszach liczby naturalne.

Wyjście

Ciąg liczb wczytanych na wejściu wypisany w odwrotnej kolejności.

Link do sprawdzarki rozwiązania: http://pl.spoj.com/WSDOCPP/problems/ODWRTAB/

 

Ćwiczenie 2. Napisz program, który określi ile wczytano unikalnych wartości. Unikalna wartość to taka, która pojawiła się na wejściu tylko raz.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość liczb do wczytania.

W następnym wierszu n liczb oddzielonych znakiem spacji z zakresu [0..106].

Wyjście

Jedna liczba określająca ilość liczb spełniających kryteria zadania.

Link do sprawdzarki rozwiązania: http://pl.spoj.com/WSDOCPP/problems/TAB3/

 

Ćwiczenie 3. Napisz program, który będzie wykonywał operacje dodawania i odejmowania na elementach tablicy o rozmiarze nie przekraczającym 103. Zakładamy, że na początku wszystkie wartości komórek są równe 0.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba o określająca ilość operacji na tablicy.

Natępnie o wierszy składających się ze znaku d i dwóch liczb l i k, gdzie d to jeden z dwóch znaków {+, -},l to liczba całkoiwta z przedziału [-1000..1000], którą należy dodać lub odjąć do komórki w tablicy o indeksie k należącej do przedziału [0..1000]. W następnym wierszu liczba q określająca liczbę zapytań. Każde zapytanie składa się z jednej liczby określającej zapytanie o wartość komórki o danym indeksie.

Wyjście

Ciąg q liczb będącymi wartościami elementów tablicy.

Link do sprawdzarki rozwiązania: http://pl.spoj.com/WSDOCPP/problems/TAB2/

Ćwiczenie 4. Napisz program, który wypisze wszystkie słowa, których pierwsza i ostatnia litera jest taka sama oraz długość słowa jest nie mniejsza niż 5 liter.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba słow (nie większa niż 200 000).

Każde słowo składa się z małych liter języka łacińskiego i jest nie dłuższe niż 200 znaków.

Wyjście

Słowa z wejścia, które spełniają kryteria zadania.

Link do sprawdzarki rozwiązania: http://pl.spoj.com/WSDOCPP/problems/SLOWATE/

Ćwiczenie 5. (Scal tablice). Na wejściu pojawią się dwa posortowane ciągi liczb. Na wyjściu powinna pojawić się jeden posortowany ciąg liczb scalony z tych dwóch.

Wejście

Najpierw dwie liczby n1 i n2 określające liczbę elementów pierwszej i drugiej tablicy (0 < n1, n2 < 100 000).

Następnie w drugim i trzecim wierszu odpowiednio n1 i n2 liczb naturalnych nie większych od 109.

Wyjście

n1 + n2 posortowanych liczb.

Link do sprawdzarki rozwiązania: http://pl.spoj.com/WSDOCPP/problems/SCALTAB/

 Rozwiązania do ćwiczeń