Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Rozwiązania - tablice


powrót

//Ćwiczenie 1
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n, *tab;
	
	cin>>n;
	tab = new int [n]; //przydzielenie pamięci na n elementów
	
	for(int i=0;i<n;i++)
		cin>>tab[i]; //wczytanie danych
		
	for(int i=n-1;i>=0;i--) //wypisanie w odwrotnej kolejnosci		
		cout<<tab[i]<<" ";
	
	cout<<endl;
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 2
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n, * tab = new int [1000001], ile = 0, liczba;
	
	for(int i=0;i<1000001;i++)
		tab[i] = 0; //wyzerowanie tablicy
	
	cin>>n;
	
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		cin>>liczba; //wczytanie liczby
		++tab[liczba]; //zliczenie jej
	}
	
	//przeszukanie unikatowych wartosci
	for(int i=0;i<n;i++)
		if(tab[i]==1)
			++ile;
	
	cout<<ile<<endl;
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 3
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int tab[104] = {}, q, l, k, o;
  char znak;
  
  cin>>o;
  
  while(o--)
  {
  	cin>>znak>>l>>k;     
       
		if(znak=='+')
    	tab[k]+=l;
    else
    	tab[k]-=l;
  }
  
  cin>>q;
  while(q--)
  {
  	cin>>k;
  	cout<<tab[k]<<endl;        
  }
  
  return 0;  
}

//Ćwiczenie 4
#include<iostream>
#include<cstring>

using namespace std;

int main()
{
  char wyraz[201];
  int n, dl;
  
  cin>>n;
  
  while(n--)
  {
  	cin>>wyraz;
  	
  	dl = strlen(wyraz); //wyznaczenie liczby liter wyrazu
  	
  	if(dl>4 && wyraz[0] == wyraz[dl-1])
  		cout<<wyraz<<endl;
  }
  
  return 0;  
}

//Ćwiczenie 5
#include<iostream>
#include<cstring>

using namespace std;

int main()
{
	int tab1[100000], tab2[100000], scal[200000], dl1, dl2;
	
	cin>>dl1>>dl2;
	
	for(int i=0;i<dl1;i++)
		cin>>tab1[i]; //wczytanie pierwszej tablicy
		
	for(int i=0;i<dl2;i++)
		cin>>tab2[i]; //wczytanie drugiej tablicy
		
	//scalanie tablic
	int i = 0, j = 0, k = 0;
	
	while(1)
	{
		if(i<dl1)
			if(j<dl2)
				if(tab1[i]<tab2[j])
					scal[k++] = tab1[i++];
				else
					scal[k++] = tab2[j++];
			else
			{
				while(i<dl1)
					scal[k++] = tab1[i++];
				break;
			}
		else
		{
			while(j<dl2)
				scal[k++] = tab2[j++];
			break;
		}
	}
	
	for(i=0;i<k;i++)
		cout<<scal[i]<<" ";
  
  return 0;  
}