PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na zajęcia przygotowujące do matury z informatyki

Serwis algorytm.edu.pl zaprasza na kompleksowe zajęcia przygotowujące do matury z informatyki (nowa podstawa programowa)

październik — kwiecień, rok szkolny 2022/2023

więcej informacji pod adresem szkola-fraktal.pl

Tablice w C++


Spis treści:

Definicja: Tablica to struktura danych, która przechowuje wiele elementów tego samego typu. Np., gdy potrzebujemy przechowywać 1000 liczb całkowitych, to możemy stworzyć tysiąc zmiennych (szkoda czasu), albo jedną tablicę typu całkowitego, składającą się z 1000 komórek.
Możemy tworzyć tablice dowolnego typu wbudowanego w strukturę C++, oraz tablice własnych typów takich jak struktury czy klasy.