Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Liczby parzyste i nieparzyste


Zadanie 1. Napisz program, który wypełni tablicę 10-elementową liczbami losowymi naturalnymi z zakresu [0..99].

Na wyjściu powinny pojawić się trzy wiersze. W pierwszym wierszu wyświetlamy elementy tej tablicy, w drugim tylko wartości parzyste a w trzecim liczby nieparzyste.

Rozwiązanie.

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
 
using namespace std;
 
int main()
{
  const int n = 10;  //określenie wielkości tablicy
  
  srand(time(NULL)); //gwarantuje, że każdorazowe
                        //uruchomienie programu spowoduje
                        //wygenerowanie innej sekwencji liczb
    int tab[n]; //deklaracja tablicy jednowymiarowej o 10 elementach
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        tab[i] = rand()%100; //wygenerowanie liczb z zakresu [0..99]
        cout<<tab[i]<<" ";   //wypisanie wygenerowanych liczb
    }
    
    cout<<endl;
    
    for(int i=0;i<n;i++)
        if(tab[i]%2==0) //lub if(!(tab[i]%2))
            cout<<tab[i]<<" "; //wypisanie liczb parzystych
            
    cout<<endl;
    
    for(int i=0;i<n;i++)
        if(tab[i]%2) //lub if(tab[i]%2==1)
            cout<<tab[i]<<" "; //wypisanie liczb nieparzystych
    
    cout<<endl;
    
    system("pause");
    
    return 0;
}

Przykładowe dane wyjściowe:

9 0 8 9 1 5 6 4 7 1 
0 8 6 4 
9 9 1 5 7 1