Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sortowanie trzech liczb


Zadanie 1. Napisz funkcję, która posortuje liczby zapisane w zmiennych a, b i c w rosnącej kolejności. Użyj wskaźników.

Wejście

Trzy liczby całkowite.

Wyjście

Posortowane liczby z wejścia.

Rozwiązanie.

Strategia jest następująca:

szukamy liczby najmniejszej i podstawiamy ją pod zmienną a, następnie szukamy mniejszej z liczb b i c, i zastępujemy nią zmienną b. Pozostała wartość zostaje zapisana w c.

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
 
//funkcja zamieniająca wartości zmiennych
void zamien(int *a, int *b)
{
  int pom = *a;
    *a = *b;
    *b = pom;
}
 
//funkcja sortująca trzy zmienne
void sortuj(int *a, int *b, int *c)
{
    if(*a>*b)
        zamien(a,b);
    if(*a>*c)
        zamien(a,c);
    if(*b>*c)
        zamien(b,c);
}
 
int main()
{
    int a, b, c;
    
    cout<<"Podaj trzy liczby: ";
    cin>>a>>b>>c;
    
    sortuj(&a,&b,&c); //sortowanie liczb
    
    cout<<"Liczby posortowane: "<<a<<" "<<b<<" "<<c<<endl;
    
    system("pause");
    return 0;
}