Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Ćwiczenia - wstęp do C++


Ćwiczenie 1. Napisz program, który policzy średnią arytmetyczną dla trzech zadanych liczb rzeczywistych podanych z klawiatury.

 

Ćwiczenie 2. Wykorzystując znaki specjalne napisz program, który wyświetli na środku ekranu twoje imię i nazwisko:

 

*************

Marcin

Kasprowicz

**************

 

Ćwiczenie 3. Napisz program, który zaokrągli liczbę

 

$$\sqrt{2}$$

 

do dwóch miejsc po przecinku.

 

Ćwiczenie 4. Napisz program, który obliczy wartość następującego wyrażenia:

 

$$\frac{-45-\frac{3}{\sqrt{15}}}{90\cdot \sqrt[4]{94}}$$

Ćwiczenie 5. Napisz program, który wylosuje dwie liczby z zakresu <2;20>. Pierwszą z nich inkrementuj, drugą dekrementuj. Po tej operacji wyświetl na ekranie jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba.

Ćwiczenie 6. Napisz program, który zaszyfruje Szyfrem Cezara twoje imię z przesunięciem o 4 znaki.

Ćwiczenie 7. Napisz program, który po podaniu podstaw i wysokości trapezu obliczy jego pole.

 

Rozwiązania do ćwiczeń