Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki

    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • od 10 lat czynny egzaminator CKE
  • 19 lat doświadczenia w nauczaniu
  • 25 września 2023 — lekcja otwarta
  • czytaj więcej

Komentarze w Python


powrót

W języku Python masz do dyspozycji dwa rodzaje komentarzy: komentarze jednolinijkowe, rozpoczynające się od znaku # (hasztag) oraz wielolinijkowe — tekst zapisany między """ oraz """ będzie traktowany jako komentarz.

#to jest komentarz jednolinijkowy
print("ala ma kota") #to jest także
x = input("Podaj liczbę: ")
print("podałeś",x)
# print(x) — ta instrukcja się nie wykona, ponieważ jest komentarzem
"""
	Natomiast ten tekst 
	jest komentarzem wielolinijkowym,
	dalsza część komentarza
"""