Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki

    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • od 10 lat czynny egzaminator CKE
  • 19 lat doświadczenia w nauczaniu
  • 25 września 2023 — lekcja otwarta
  • czytaj więcej

Struktura programu w Pythonie


powrót

Używanie Pythona jest bardzo proste!

Programując w języku Python musimy trzymać się kilku zasad:

Wielkość liter ma znaczenie:

x = 333
X = 23
print(x,X) #333 23
#Print(x, X) — źle

Zmienne x i X to dwie różne zmienne, natomiast instrukcja print jest prawidłowa a Print już nie.

Bloki rozpoczynamy od wcięcia (tabulatora)

x = 23
if x == 23:
	print('zmienna x przechowuje liczbę 23) 
	print('to też należy do bloku if')

W języku C++ zawartość bloku kodu należącego do instrukcji if lub for umieszczamy w nawiasach klamrowych. W Pythonie muszą to być wcięcia. Elementy na tym samym poziomie wcięcia należą do tego samego bloku. Przed instrukcją nienależącą do żadnego bloku nie wolno wstawiać wcięć.

Co jeszcze?

W języku C++ stawiamy średniki po większości instrukcji, w Pythonie nie ma takiej potrzeby (chyba, że bardzo Ci na tym zależy). W Pythonie już w pierwszej linijce możemy wywołać instrukcję wypisującą informacje na ekranie. Pusty kod źródłowy także się uruchomi, w C++ w tym celu należy wpisać co najmniej kilka linijek.