Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki

    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • od 10 lat czynny egzaminator CKE
  • 19 lat doświadczenia w nauczaniu
  • 25 września 2023 — lekcja otwarta
  • czytaj więcej

Pobieranie i wypisywanie danych


powrót

Do wczytywania danych potrzebujemy zmiennej, do której zapiszemy wczytaną informację oraz instrukcji wczytującej to co wpiszemy z klawiatury (lub pobierzemy z pliku).

Instrukcja print()

Instrukcja print(tekst lub dane do wyświetlenia) wyświetla na ekranie wartość argumentu podanego w nawiasie np.

print("ala ma kota")
#lub
print('ala ma kota')

Zauważ, że możesz wyświetlać tekst zawarty w cudzysłowie "tekst" lub w apostrofach 'tekst'. Rzadziej spotyka się wypisywanie tekstu w potrójnym cudzysłowie lub apostrofie:

print("""ala ma kota""")
print('''ala ma kota''')

Dodatkowo, po wykonaniu instrukcji print zostanie dopisany znak końca wiersza (enter).

Zawartość zmiennej wypisujemy nie używając cudzysłowa ani apostrofu:

x = 333
print(x)

Możemy łączyć tekst (dane typu string) z innymi typami oddzielając je przecinkiem:

x = 333
print('Zmienna x przechowuje liczbę:',x)

lub

x = 333
print('Zmienna x przechowuje liczbę:',x,'i jeszcze raz',x)
Wyście:
Zmienna x przechowuje liczbę: 333 i jeszcze raz 333

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest fakt, że po wypisaniu każdego elementu zostanie wstawiony znak spacji. Jeśli jedna nie chcemy spacji po każdym argumencie, to musimy użyć znaku + zamiast przecinka:

x = 333
print('Zmienna x przechowuje liczbę:'+str(x)+'i jeszcze raz'+str(x))
#str(x) rzutuje liczbę na stringa
Wyście:
Zmienna x przechowuje liczbę:81i jeszcze raz81

Instrukcja input()

Instrukcja input() zwraca wczytane dane, które możemy zapisać w zmiennej:

x = input() #podajmy np 22
print(x) #zostanie wypisane 22

Jeśli chcemy dodać interakcję, np. informację, że należy wczytać liczbę, to możemy zrobić to w następujący sposób:

x = input('Podaj liczbę: ') 
print(x) 
Wczytywanie wielu danych z jednego wiersza

Gdy wczytujemy więcej liczb i używamy instrukcji input(), musimy zadbać, aby te liczby znajdowały się w oddzielnych wierszach (dotyczy to sytuacji, gdy rozwiązujemy zadania za pomocą sprawdzarek typu spoj.com). Jeśli jednak specyfikacja wejścia jest określona w ten sposób, że kilka liczb (lub innych danych) znajduje się w jednym wierszu to musimy użyć następującej kontrukcji:

x = input('Podaj dwie liczby: ') #np. 2 i 3
print(x) #zostanie wypisane 2 3
x = x.split() #zapiszemy kolejne wartości do tablicy x
print('Pierwsza liczba:',x[0],'Druga liczba:',x[1]) 

Użyliśmy metody split(), która rozbija poszczególne dane i zapisuje je w kolejnych komórkach tablicy zwanej krotką.