UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Rzutowanie


Zad. 2. Napisz program, który dla podanej liczby rzeczywistej określi jej część całkowitą i ułamkową. Wykorzystaj w tym celu rzutowanie typów w C++.

Rozwiązanie

W celu rozwiązania zadania należy zapoznać się z teorią związaną z rzutowaniem typów.

#include<cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

	double liczba;

	cout<<"Podaj liczbę rzeczywistą: ";

	cin>>liczba;

	//pamiętaj, że podając liczbę rzeczywistą, 
	//separatorem między częścią całkowitą
	//a ułamkową jest kropka,a nie przecinek

	//od liczby odejmujemy jej część całkowitą i zostaje część ułamkowa
	cout<<"Część całkowita tej liczby to: "<<(int)liczba
	<<", natomiast część ułamkowa: "<<liczba - (int)liczba<<endl; 

	system("PAUSE");
	return 0;
}