Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Ułamek niewłaściwy na zwykły


Zad. 4. Napisz program, który zamieni ułamek niewłaściwy na mieszany.

 

Rozwiązanie

Rozpatrzmy przykładowy ułamek niewłaściwy:

$$\frac{13}{6}=2\frac{1}{6}$$

Aby uzyskać liczbę całości należy wykonać dzielenie całkowite licznika przez mianownik, licznik to reszta z dzielenia mianownika przez licznik, mianownik oczywiście pozostaje bez zmian. Przed rozwiązaniem zadania warto zapoznać się z operatorami arytmetycznymi w C++.

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	unsigned int licznik, mianownik;

	cout<<"Podaj licznik: ";
	cin>>licznik;

	cout<<"Podaj mianownik: ";
	cin>>mianownik;

	cout<<"Ułamek "<<licznik<<"/"<<mianownik<<" = "<<licznik/mianownik<<" "<<licznik%mianownik<<"/"<<mianownik<<endl;

	system("PAUSE");
	return 0;
}