Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Pojęcia wstępne


 

powrót

Pojęcia wstępne, ułatwiające zrozumienie procesu tworzenia programu.

Kompilator to program, który tłumaczy kod źródłowy na kod maszynowy, kod zrozumiały dla danego typu procesora. Jedna instrukcja kodu źródłowego odpowiada wielu instrukcjom kodu maszynowego. Niektóre kompilatory tłumaczą najpierw kod źródłowy na kod assemblera, a następnie ten jest tłumaczony na kod maszynowy. Język C++ jest językiem wysokiego poziomu, oznacza to, że jednej instrukcji w tym języku odpowiada do kilkuset instrukcji w języku maszynowym. Język assembler jest językiem niskiego poziomu. Jednej instrukcji w tym języku odpowiada kilka instrukcji w kodzie maszynowym.

Przykładowe kompilatory dla języka C++:

  • Borland C++, darmowy do użytku niekomercyjnego
  • Turbo C++, darmowy
  • Dev-C++, darmowy
  • C++ Server Pages, tworzenie aplikacji webowych przy użyciu C++

Kompilacja jest to proces tłumaczenia danego kodu źródłowego na program wykonywalny (kod maszynowy).

Kod źródłowy jest to tekst wpisywany do okienka kompilatora, charakterystyczny dla danego języka programowania np. C++, Pascal, Java itd.

W języku C++, kod źródłowy zapisujemy w plikach tekstowych o następujących rozszerzeniach:

  • *.cpp - główny kod źródłowy, w którym znajduje się funkcja main(), np. program.cpp
  • *.h -  pliki nagłówkowe (bilbioteki)
  • *.hpp - definicje klas

Słowo kluczowe  jest to słowo zarezerwowane przez dany język programowania, które można używać zgodnie z przeznaczeniem i w określonej sytuacji, np. w C++: auto, for, if, continue, break, case, switch, while itd.