Pętla while

powrót

Konstrukcja instrukcji iteracyjnej while jest znacznie prostsza od pętli for. Wyróżniamy tu tylko jedną część, w której definiujemy warunek lub warunki, od których zależy wykonywanie się pętli.

Pętla while wykonuje się tak długo, jak długo prawdziwy jest warunek (warunki)

 

Część inicjacyjną licznika tworzy się najczęściej przed blokiem pętli, natomiast część operacyjna jest wykonywana wewnątrz pętli. Popatrzmy na konstrukcję:

while(warunki)

{ //początek bloku pętli while

//instrukcje powtarzane przez pętlę

} //koniec bloku pętli while

 

Warto także zauważyć, że pętla może nie uruchomić się ani razu (gdy od samego początku warunek (warunki) będzie fałszywy).

Należy także zwrócić uwagę, że niepoprawna konstrukcja pętli może spowodować jej zapętlenie (wykonywanie bez końca).

Prześledźmy przykład ilustrujący działanie pętli while:

Przykład. Napisz program, który wyświetli n początkowych liczb naturalnych.

Rozwiązanie

#include <cstdlib>
#include <iostream>


using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
int n;
cout<<"Podaj ilość kolejnych liczb naturalnych do wyświetlenia: ";
cin>>n;
int i=0; //inicjacja licznika

while(i<n)
{

cout<<i<<" ";
i++; //operacja na liczniku

}

cout<<endl;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}