Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Cyfra na tekst


powrót

Zadanie

Napisz program, który po wczytaniu cyfry, wypisze jej nazwę słownie.

Wejście

Jeden znak będący cyfrą.

Wyjście

Słowna nazwa cyfry (język polski).


Przykład

Wejście/Wyjście
Podaj cyfrę: 3
trzy

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

cyfra = int(input("Podaj cyfrę: ")) # wczytujemy jeden znak będący cyfrą

if cyfra == 0:
  print("zero")
elif cyfra == 1:
  print("jeden")
elif cyfra == 2:
  print("dwa")
elif cyfra == 3:
  print("trzy")
elif cyfra == 4:
  print("cztery")
elif cyfra == 5:
  print("pięć")
elif cyfra == 6:
  print("sześć")
elif cyfra == 7:
  print("siedem")
elif cyfra == 8:
  print("osiem")
elif cyfra == 9:
  print("dziewięć")
else:
  print("to nie jest cyfra")