Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Zamiana na duże


powrót

Zadanie

Napisz program, który po wczytaniu zdania zamieni wszystkie litery na duże.

Wejście

Jeden wiersz reprezentujący zdanie.

Wyjście

Jeden wiersz, w którym każda litera jest duża.


Przykład

Wejście
Ala ma kota.
Wyjście
ALA MA KOTA.

Rozwiązanie w języku Python (wersja pod część praktyczną)

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

zdanie = input().upper() # wczytujemy i od razu zamieniamy na duże litery za pomocą metody upper()
print(zdanie) 

Rozwiązanie w języku Python (wersja pod część teoretyczną)

# ***********************algorytm.edu.pl************************************
def na_duze(zdanie):
  n = len(zdanie) # pobieram liczbę znaków, ale zazwyczaj ta wartość jest podana
  wynik = ''
  for i in range(n):
    if ord(zdanie[i]) >= ord('a') and ord(zdanie[i]) <= ord('z'): # jeśli znak jest małą literą (tylko alfabet łaciński)
      wynik += chr(ord(zdanie[i])-32) # to zmniejsz jej kod ASCII o 32, czyli zamień na dużą literę
    else:
      wynik += zdanie[i]
  return wynik
# główna część programu

zdanie = input() # wczytujemy zdanie
print(na_duze(zdanie))