Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Znajdowanie najmniejszego lub największego elementu w zbiorze


powrót

Omówimy wyszukiwanie elementu najmniejszego.

Strategia jest następująca: pierwszy element wczytujemy do zmiennej pomocniczej $$min$$. Kolejne liczby porównujemy z tą zmienną, i w przypadku, gdy napotkamy na mniejszą to podmieniamy wartość zmiennej $$min$$.

Rozpatrzmy zbiór:

$$20,\ 6,\ 15,\ 7,\ 5,\ 1,\ 8$$

Zmienna $$min$$ przyjmuje wartości:

mimmax

Rozwiązanie w C++ bez użycia tablicy:

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
  int n, min, pom;
    
    cout<<"Ile liczb chcesz wczytać? ";
    cin>>n;
    
    cin>>min; //pierwszą liczbę przypisujemy do zmiennej min
    
    for(int i=1;i<n;i++) //wczytanie pozostałych n-1 liczb
    {
        cin>>pom;
        if(min>pom)
        //podmieniamy, gdy znajdziemy mniejszą niz min
            min = pom; 
    }
    
    cout<<"Najmniejszą wczytaną liczbą jest "<<min<<endl;
   
    return 0;
}

Rozwiązanie z wykorzystaniem tablicy 10-cio elementowej:

//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  //inicjacja tablicy z przykładowymi danymi
	int min, tab[]={2, 3, 6, 7, 8, 7, 4, 3, 1, 7}; 
	
	min = tab[0]; //pierwszą liczbę przypisujemy do zmiennej min
	
	for(int i=1;i<10;i++) //przeszukanie pozostałych 9 liczb
		if(min>tab[i])
			min = tab[i];
	
	cout<<"Najmniejszą wczytaną liczbą jest "<<min<<endl;

	return 0;
}

Element największy wyszukujemy w analogiczny sposób.