Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sortowanie kubełkowe w Pythonie


powrót

Algorytm został opisany w tym miejscu.

Sortowanie kubełkowe (ang. bucket sort) jest algorytmem, który rozdziela elementy do kubełków, a następnie każdy kubełek sortuje osobno używając dowolnego algorytmu sortowania. Algorytm ten jest szczególnie efektywny, gdy dane wejściowe są równomiernie rozłożone.

Najważniejsze cechy algorytmu:

 • stabilność algorytmu zależy od algorytmu sortującego kubełki,
 • złożoność algorytmu jest rzędu $$O(n)$$ dla danych równomiernie rozłożonych,
 • algorytm nie sortuje w miejscu — potrzebuje dodatkową listę na kubełki.

Zadanie

Posortuj niemalejąco zbiór liczb całkowitych algorytmem sortowania kubełkowego.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca wielkość zbioru (nie większa niż milion). W drugim wierszu n liczb naturalnych równorozłożonych w przedziale [0..2*109).

Wyjście

Posortowany zbiór wypisany w jednym wierszu.

Przykład

Wejście:
10
300000000 2399 900000000 1899999999 500000001 1400200000 1799999999 123456678 1999999999 1210000000
Wyjście:
2399 123456678 300000000 500000001 900000000 1210000000 1400200000 1799999999 1899999999 1999999999 
#*****************www.algorytm.edu.pl****************
n = int(input()) # wielkość zbioru do posortowania
p = 2000000000 // n # zakres jednego kubełka
# przedziały dla kolejnych kubełkow:
# [0, p), [p, 2p), [2p, 3p), ..., [(n-1)p, n*p)


# wczytanie liczb i wrzucenie ich do odpowiednich kubełków
lista = list(map(int, input().split()))
kubelki = [list() for i in range(len(lista))]

for i in lista:
  # wrzucam liczbę do odpowiedniego kubełka
  kubelki[i // p].append(i)

#sortowanie elementów w poszczególnych kubełkach
for i in range(len(kubelki)):
  # sortujemy tylko, jesli kubełek ma co najmniej dwie liczby
  if len(kubelki[i]) > 1:
    kubelki[i].sort()

# wypisanie posortowanych liczb
for kubelek in kubelki:
  for i in kubelek:
    print(i, end = ' ')