Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Rozwiązania - wstęp do C++


powrót

//Ćwiczenie 1
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
	double a, b, c;
	
	cout<<"Podaj trzy liczby: ";
	cin>>a>>b>>c;
	
	cout<<"Srednia liczb: "<<a<<", "<<b<<" i "<<c<<" wynosi "<<(a+b+c)/3.0<<endl;
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 2
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	cout<<"\n\n\n";
	cout<<"\t\t\t\t***************\n";
	cout<<"\t\t\t\t  Marcin   \n";
	cout<<"\t\t\t\t Kasprowicz  \n";
	cout<<"\t\t\t\t***************\n";
	cout<<"\n\n\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 3
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cmath>

using namespace std;

int main()
{	

	cout<<fixed<<setprecision(2)<<sqrt(2)<<endl;
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 4
#include<iostream>
#include<cmath>

using namespace std;

int main()
{	

	cout<<(-45-3/sqrt(15))/(90*sqrt(sqrt(94)))<<endl;
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 5
#include<iostream>
#include<ctime>
#include<cstdlib>

using namespace std;

int main()
{	
	srand(time(NULL));
	
	int a = rand()%19 + 2, b = rand()%19 + 2;
	
	++a, --b;
	
	cout<<"Liczba "<<b<<" stanowi "<<(double)b/(double)a*100<<" % liczby "<<a<<endl; 
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 6
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	cout<<"Przed zaszyfrowaniem: \"Marcin\"\n";
	cout<<"Po zaszyfrowaniu: \""<<(char)('M'+4)<<(char)('a'+4)
	<<(char)('r'+4)<<(char)('c'+4)<<(char)('i'+4)<<(char)('n'+4)<<"\"\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 7
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	double a, b, h;
	
	cout<<"Podaj długosci podstaw i wysokosć trapezu: ";
	cin>>a>>b>>h;
	
	cout<<"Pole trapezu wynosi: "<<(a+b)*h*0.5<<endl;
	
	return 0;
}