Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Liczby naprzemiennie


powrót

Zadanie

Napisz program, który wczyta dwie liczby a i b i następnie wypisze wszystkie liczby z przedziału $$[a,b]$$w porządku:$$a, b, a+1, b-1,a+2, b-2...$$.

Wejście

Dwie liczby całkowite a i b takie, że $$a \leqslant b.$$

Wyjście

Ciąg liczb w pojedynczym wierszu wypisany według schematu:$$a, b, a+1, b-1,a+2, b-2...$$


Przykład

Wejście
3 7
Wyjście
3 7 4 6 5

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

a, b = map(int, input("Podaj dwie liczby całkowite: ").split())
while a < b:
   print(a, b, end=' ') # wypisuję najpierw liczbę a, b, następnie a - 1, b + 1 itd.
   a += 1
   b -= 1

if a == b:
    print(a) # w przypadku nieparzystej liczby liczb, należy wypisać liczbę środkową