Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Ciepło, zimno, gorąco.


powrót

Zadanie

Napisz program, który po wczytaniu liczby całkowitej określającej temperaturę powietrza, określi czy jest ciepło, zimno czy gorąco. Zimno jest wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej 17 stopni, ciepło jest w przedziale od 17 do 26 stopni, a gorąco jest powyżej 26 stopni.

Wejście

Jedna niewielka liczba całkowita.

Wyjście

Napis ciepło, zimno lub gorąca w zależności od temeratury.


Przykład

Wejście/Wyjście
Podaj temperaturę: 30
gorąco

Rozwiązanie w języku Python

# ***********************algorytm.edu.pl************************************

# główna część programu

temperatura = int(input("Podaj temperaturę: ")) # wczytujemy temperaturę rzutując ją na liczbę całkowitą

if temperatura < 17:
    print("zimno")
elif temperatura <= 26:
    print("ciepło")
else:
    print("gorąco")