Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

vector::size


Zasada działania

Metoda size() zwraca liczbę elementów w wektorze. Metodę tę wywołujemy, podając nazwę wektora, a następnie po kropce podajemy tej metody — size().

Przykład

Zadanie. Dodaj do wektora kilka liczb całkowitych, a następnie wypisz ile zostało ich dodanych oraz wyświetl je na standardowym wyjściu (na ekranie).

Rozwiązanie
//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;

int main()
{
	vector <int> tab;
	
	tab.push_back(2); 		//wstaw liczbę 2
	tab.push_back(3);		//wstaw liczbę 3
	tab.push_back(11);		//wstaw liczbę 11
	
	cout<<"Dodałeś "<<tab.size()<<" liczby. Oto one: ";
	
	for(int i=0; i< tab.size();i++) //wypisz wstawione liczby
		cout<<tab[i]<<' ';
		
	return 0;
}
Wyjście
Dodałeś 3 liczby. Oto one: 2 3 11