Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Typ range(start, stop, krok) w Pythonie


W Pythonie range jest wbudowanym typem danych, który służy do tworzenia sekwencji liczb całkowitych w ustalonego zakresu. Jest to przydatne narzędzie do generowania ciągu liczb, szczególnie w pętlach. Obiekt range jest często używany w połączeniu z pętlą for, w celu wykonania pewnej liczby jej przejść (iteracji).

range ma trzy główne postacie:

  1. range(stop) - Tworzy sekwencję liczb od 0 do stop-1.
  2. range(start, stop) - Tworzy sekwencję liczb od start do stop-1.
  3. range(start, stop, step) - Tworzy sekwencję liczb od start do stop-1 z krokiem step.

Przykłady:

# Przykład 1: Tworzenie sekwencji od 0 do 4 
for i in range(5): print(i) # Wyświetli liczby od 0 do 4 
# Przykład 2: Tworzenie sekwencji od 2 do 6 
for i in range(2, 7): print(i) # Wyświetli liczby od 2 do 6 
# Przykład 3: Tworzenie sekwencji parzystych liczb od 0 do 10 
for i in range(0, 11, 2): print(i) # Wyświetli parzyste liczby od 0 do 10

Warto zauważyć, że range nie tworzy faktycznej listy liczb, ale generuje je w locie, co jest bardziej efektywne pod względem zużycia pamięci. Jeśli chcesz uzyskać listę z sekwencją liczb range, możesz przekonwertować ją na listę za pomocą funkcji list(). Na przykład:

lista = list(range(5))  # Tworzy listę [0, 1, 2, 3, 4]

Zmienna range jest często używana w połączeniu z pętlą for w celu wykonania jej ustaloną ilość razy.

Więcej przykładów
#--------algorytm.edu.pl--------------
print(*range(8)) # 0 1 2 3 4 5 6 7
print(*range(2, 10)) # 2 3 4 5 6 7 8 9
print(*range(1, 10, 3)) # 1 4 7
print(*range(-10, 10, 2)) # -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
print(*range(10, 1, -1)) # 10 9 8 7 6 5 4 3 2
print(*range(10, -1, -2)) # 10 8 6 4 2 0