Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

cmath


Biblioteka cmath (math.h) posiada deklaracje wielu funkcji matematycznych takich jak potęgowanie, wyznaczanie logarytmu czy obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych.

Potęgowanie

 Zaokrąglanie i funkcje podobne

 • ceil - zaokrągla w górę
 • floor - zaokrągla w dół
 • fmod - wyznacza resztę rzeczywistą
 • llrint - zaokrągla do najbliższej całkowitej typu long long int
 • llround - zaokrągla do najbliższej całkowitej typu long long int
 • lrint - zaokrągla do najbliższej całkowitej tylu long int
 • lround - zaokrągla do najbliższej całkowitej typu long int
 • remainder - zwraca zmiennoprzecinkową resztę
 • remquo - zwraca zmiennoprzecinkową resztę i pamięta iloraz
 • rint - zaokrągla liczbę do najbliższej całkowitej
 • round - zaokrągla liczby rzeczywiste
 • nearbyint - zaokrągla liczbę rzeczywistą do najbliższej całkowitej
 • trunc - obcina część ułamkową liczby

Funkcje trygonometryczne

 • sin - wyznacza wartość funkcji sinus
 • cos - wyznacza wartość funkcji cosinus
 • tan - wyznacza wartość funkcji tangens 

Funkcje cyklometryczne

 • asin - wyznacza wartość funkcji arcus sinus
 • acos - wyznacza wartość funkcji arcus cosinus
 • atan - wyznacza wartość funkcji arcus tangens
 • atan2 - wyznacza wartość funkcji arcus tangens iloczynu dwóch argumentów

Funkcje hiperboliczne

 • sinh - wyznacza wartość funkcji sinus hiperboliczny
 • cosh - wyznacza wartość funkcji cosinus hiperboliczny
 • tanh - wyznacza wartość funkcji tangens hiperboliczny
 • asinh - wyznacza wartość funkcji arcus sinus hiperboliczny
 • acosh - wyznacza wartość funkcji arcus cosinus hiperboliczny
 • atanh - wyznacza wartość funkcji arcus tangens hiperboliczny