Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Algorytm - definicja


Definicja algorytmu

Algorytm to skończony ciąg instrukcji, który na podstawie danych wejściowych generuje dane wyjściowe. Krótko mówiąc, algorytm to sposób na rozwiązanie danego problemu. Wynikiem takiego rozwiązania są dane wyjściowe.

Na przykład, jeśli chcesz rozwiązać problem, który znajdzie największą liczbę spośród 10 podanych, to danymi wejściowymi będą te liczby, natomiast danymi wyjściowymi będzie znaleziona największa liczba.

Algorytm, który rozwiązuje problem związany z liczbami, na których wykonuje działania matematyczne, nazywany jest algorytmem numerycznym.

Słowo algorytm pochodzi od nazwiska arabskiego uczonego (matematyka i astronoma) Al-Chorezmi żyjącego na przełomie VIII i IX wieku.

Przykład algorytmu

Problem algorytmiczny

Wyznaczenie sumy cyfr podanej liczby.

Dane wejściowe
Jedna liczba naturalna nie większa niż milion.
Dane wyjściowe
Suma cyfr podanej na wejściu liczby.
Rozwiązanie (algorytm)
1. Wczytaj liczbę n.
2. Ustaw zmienną Suma na 0.
3. Dopóki liczba n jest większa od 0, wykonuj kroki 3.1 i 3.2
3.1. Zwiększ zmienną Suma o resztę z dzielenia liczby n przez 10.
3.2. Wykonaj dzielenie całkowite liczby n przez 10.
4. Wypisz wartość zmiennej Suma.

Powyższy przykład zapisany został za pomocą liczby kroków.

Specyfikacja problemu algorytmicznego

Specyfikacja problemu składa się z opisu problemu algorytmicznego oraz definiuje szczegółowo dane wejściowe i dane wyjściowe (patrz przykład wyżej).

Sposoby przedstawiania algorytmu

  1. Słowny. Słownie określamy rozwiązanie danego problemu,
  2. Lista kroków,
  3. Pseudokod,
  4. Schemat blokowy,
  5. Język programowania.

Zapoznaj się także, ze złożonością obliczeniową algorytmu.