Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Sortowanie szybkie w Pythonie


powrót

Algorytm został opisany w tym miejscu.

Algorytm sortowania szybkiego, znany również jako Quicksort, jest efektywnym algorytmem, który działa na zasadzie dziel i zwyciężaj.

Najważniejsze cechy algorytmu:

 • algorytm wykorzystuje technikę dziel i zwyciężaj,
 • złożoność algorytmu jest rzędu $$O(n\log n),$$
 • algorytm jest niestabilny (może zmieniać pierwotne położenie względem siebie elementów o tych samych wartościach),
 • algorytm sortuje w miejscu (nie potrzebuje dodatkowej tablicy do uporządkowania danych.

Zadanie

Posortuj niemalejąco zbiór liczb całkowitych algorytmem sortowania szybkiego.

Wejście

W pierwszym wierszu pewna ilość liczb całkowitych. Ilość liczb jest nie większa niż milion oraz moduł każdej z nich jest nie większy niż miliard.

Wyjście

Posortowany zbiór liczb całkowitych wypisany w jednym wierszu.

Przykład

Wejście:
7 0 8 7 4 9
Wyjście:
0 4 7 7 8 9
#*****************www.algorytm.edu.pl****************
def quick_sort(lista, lewy, prawy):
  if lewy < prawy:
    i = lewy
    j = prawy

    # wybieramy punkt odniesienia
    pivot = lista[(lewy + prawy) // 2]
    while True:
      # szukam elementu wiekszego lub rownego piwot stojacego
      # po prawej stronie wartosci pivot
      while pivot > lista[i]:
        i+=1

      # szukam elementu mniejszego lub rownego pivot stojacego
      # po lewej stronie wartosci pivot
      while pivot < lista[j]:
        j -= 1

      if i <= j:
        # funkcja swap zamienia wartosciami tab[i] z tab[j]
        lista[i], lista[j] = lista[j], lista[i]
        i+=1
        j-=1
      else:
        break

    # jesli liczniki sie nie minely to zamień elementy ze soba
    # stojace po niewlasciwej stronie elementu pivot
    if j > lewy:
      quick_sort(lista, lewy, j)
    if i < prawy:
      quick_sort(lista, i, prawy)

lista = list(map(int, input().split()))
quick_sort(lista, 0, len(lista) - 1)
print(*lista)