Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

sqrt - pierwiastkowanie


powrót

Funkcja zwraca wynik pierwiastkowania drugiego stopnia (kwadratowego) liczby rzeczywistej podanej jako jej argument (pamiętajmy, że podana liczba nie może być ujemna).

Zastosowanie

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
	double a = 23; //ustawiamy wartosć na sztywno
	
	cout<<"Pierwiastek z liczby "<<a<<" wynosi: "<<sqrt(a)<<endl;
	
	cout<<"Pierwiastek z liczby 2 wynosi "<<sqrt(2)<<endl;
	
	double wynik = sqrt(2);
	
	cout<<"Pierwiastek z liczby 2 wynosi "<<wynik<<endl;
	
	cout<<"Podaj liczbę ";
	cin>>a;
	
	cout<<"Pierwiastek z liczby "<<a<<" wynosi "<<sqrt(a)<<endl;
	
	cout<<"Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku: "<<
	setprecision(2)<<fixed<<sqrt(a);
	
	cin.ignore();
	cin.get();
	return 0;
}

Wejście i wyjście:

Pierwiastek z liczby 23 wynosi: 4.79583
Pierwiastek z liczby 2 wynosi 1.41421
Pierwiastek z liczby 2 wynosi 1.41421
Podaj liczbę 10
Pierwiastek z liczby 10 wynosi 3.16228
Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku: 3.16