UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Instrukcja do..while


powrót

Budowa pętli do while

Konstrukcja pętli do..while jest podobna do pętli while. Instrukcja ta wykonuje się tak długo, jak długo prawdziwy jest warunek (warunki) zapisany w nawiasie instrukcji while. Różnica jest taka, że ta pętla zawsze wykona się co najmniej jeden raz, ponieważ warunek jest sprawdzany na samym końcu do..while.

do{

	//instrukcje powtarzane przez pętlę

}while(warunek);

Przykład 1

Napisz program, który pobiera liczby rzeczywiste tak długo, jak długo są one dodatnie oraz wyznaczy ich sumę.

Rozwiązanie

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	double liczba, suma = 0;
	do{

	cout<<"Podaj liczbę: ";
	cin>>liczba;

	if(liczba>0)
		suma+=liczba;
		
	}while(liczba>0); 
	//pętla się wykonuje, dopóki zmienna "liczba" będzie miała dodatnią wartość

	cout<<"Suma podanych liczb wynosi "<<suma<<"."<<endl;

	return 0;
}