Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Instrukcja do..while


powrót

Budowa pętli do while

Konstrukcja pętli do..while jest podobna do pętli while. Instrukcja ta wykonuje się tak długo, jak długo prawdziwy jest warunek (warunki) zapisany w nawiasie instrukcji while. Różnica jest taka, że ta pętla zawsze wykona się co najmniej jeden raz, ponieważ warunek jest sprawdzany na samym końcu do..while.

do{

	//instrukcje powtarzane przez pętlę

}while(warunek);

Przykład 1

Napisz program, który pobiera liczby rzeczywiste tak długo, jak długo są one dodatnie oraz wyznaczy ich sumę.

Rozwiązanie

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	double liczba, suma = 0;
	do{

	cout<<"Podaj liczbę: ";
	cin>>liczba;

	if(liczba>0)
		suma+=liczba;
		
	}while(liczba>0); 
	//pętla się wykonuje, dopóki zmienna "liczba" będzie miała dodatnią wartość

	cout<<"Suma podanych liczb wynosi "<<suma<<"."<<endl;

	return 0;
}