UWAGA konkurs!
Mistrz Programowania

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

szkoła fraktal
Zapraszamy na lekcję otwartą wrzesień 2023

Odległość między punktami


Zad. 5. Napisz program, który po podaniu współrzędnych dwóch punktów obliczy odległość między nimi.

Rozwiązanie

Każdy punkt na płaszczyźnie kartezjańskiej ma dwie współrzędne: P(x, y). Załóżmy, że współrzędne punktów nazwiemy następująco:

$$A=(x_1,\ y_1), B=(x_2,\ y_2)$$

wzór na odległość mięszy punktami A i B ma postać:

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

Przykład

$$A=(2,-2),B=(3,0)$$

Odległość między tymi punktami wynosi:

$$|AB|=\sqrt{(3-2)^2+(0-(-2))^2}=\sqrt{5}\approx2,236$$

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
	float x1,x2,y1,y2;
	
	cout<<"Podaj współrzędną x1: ";
	cin>>x1;

	cout<<"Podaj współrzędną y1: ";
	cin>>y1;

	cout<<"Podaj współrzędną x2: ";
	cin>>x2;

	cout<<"Podaj współrzędną y2: ";
	cin>>y2;

	cout<<"Odległość między punktami A = ("<<x1<<", "<<x2<<"), B = ("<<x2<<", "<<y2<<") wynosi: "
	<<sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1))<<endl;

	return 0;
}
Należy pamiętać, że aby użyć funkcji float sqrt(float) należy dodać bibliotekę <cmath>