Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Funkcja map() w Pythonie


powrót

Funkcja map(funkcja, {lista/zbiór/krotka}) wykonuje operacje zdefiniowane w funkcji na elementach listy lub zbioru lub krotki.

Omawiana funkcja zwraca obiekt, który może być zrzutowany z pomocą funkcji list(map(...)) na listę lub za pomocą funkcji set(map(...)) na zbiór.

Przykład 1

Napisz program, który zamieni każdą liczbę znajdującą się w liście na tekst określający parzystość/nieparzystość danej liczby.

Rozwiązanie
# *******************algorytm.edu.pl**************************
def czy_parzysta(liczba):
    if liczba%2 == 0:
        return "parzysta"
    return "nieparzysta"

# *******************główna część programu********************
lista = [1, 3, 5, 2, 4]
lista = list(map(czy_parzysta, lista))
print(lista)
Wyjście
['nieparzysta', 'nieparzysta', 'nieparzysta', 'parzysta', 'parzysta']


Przykład 2

Napisz program, który wczyta wiersz z ciągiem liczb i zrzutuje je na typ int.

# *******************algorytm.edu.pl**************************

# *******************główna część programu********************
lista = input("Wpisz w jednym wierszu ciąg liczb: ").split()
print(lista) # liczby zapisane w liście jako typ str
lista = list(map(int, lista)) # zastosuj funkcję int dla każdej liczby z listy
print(lista) # liczby zapisane w liście jako typ int
Wyjście
Wpisz w jednym wierszu ciąg liczb: 3 2 1 3 4 5
['3', '2', '1', '3', '4', '5']
[3, 2, 1, 3, 4, 5]