Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Moduły w języku Python


Moduły w języku Python są to zasobniki z gotowymi funkcjami, klasami, metodami itd.. Inaczej mówiąc, są to pliki z rozszerzeniem .py, w których znajdują się implementacje przydatnych narzędzi, które możesz wykorzystać w swoich programach. W języku Python jest możliwość tworzenia własnych modułów. Moduły dołączamy do programu za pomocą słowa import. Jeśli chcemy dodać kilka modułów, to oddzielamy je przecinkiem:

import math, os
Moduł math z funkcjami matematycznymi
  • gcd(a, b) — wyznaczenie największego wspólnego dzielnika z podanych dwóch liczb całkowitych