Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Zlicz wystąpienia liter


powrót

Zadanie

Napisz program, policzy liczbę wystąpień każdej z liter w podanym zdaniu.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu ciąg znaków złożony z dużych liter języka łacińskiego, znaki interpunkcyjne oraz spacje.

Wyjście

W oddzielnych wierszach kolejne litery oraz liczba ich wystąpień. Pomiń litery, które nie występują w zdaniu.


Przykład

Wejście
PROGRAMOWANIE JEST SUPER!
Wyjście
A : 3
E : 3
G : 2
I : 1
J : 1
M : 1
N : 1
O : 3
P : 3
R : 5
S : 2
T : 1
U : 1
W : 1

Rozwiązanie w języku Python, sposób 1

# ***********************algorytm.edu.pl************************************
#w tej liście będziemy zliczać wystąpienia liter
lista = (ord('Z')+1)*[0]
for i in input(): #przeglądam litery ze zdania
  lista[ord(i)] += 1 #zliczam wystąpienia liter

#wyjście
for i in range(ord('A'), ord('Z')+1):
  if lista[i]:
    print(chr(i),":",lista[i])


Rozwiązanie w języku Python, sposób 2

# ***********************algorytm.edu.pl************************************
zdanie = input()
for i in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ": #przeglądam litery ze zdania
  if zdanie.count(i)>0:
    print(i, ":", zdanie.count(i))