Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Kula


Zad 3. Napisz program, który dla dowolnej liczby rzeczywistej dodatniej obliczy pole sfery oraz objętość tej kuli. Wynik zapisz w czytelnej postaci.

Rozwiązanie

Przypomnijmy tylko wzory na pole sfery:

$$P_K=4 \pi r^2$$,

oraz wzór na objętość kuli:

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3$$

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
	const double pi = 3.1416;
	double r;

	cout<<"Podaj promień: ";
	cin>>r;
	
	system("cls");
	
	cout<<"Pole sfery o promieniu "<<r<<" wynosi: "<<4*pi*r*r<<endl;
	cout<<"Objętość kuli o promieniu "<<r<<" wynosi: "<<4/3*pi*r*r*r<<endl;

	system("PAUSE");
	return 0;
}