PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Wyszukiwanie wzorca w tekście


powrót

Definicja. Wzorzec to spójny podciąg (podtekst), który występuje w danym ciągu znaków. Załóżmy, że szukamy słowa $$motyw$$ w słowie $$lokomotywa$$. W tym przykładzie $$motyw$$ jest wzorcem i występuje on w słowie $$lokomotywa$$ począwszy od piątej pozycji.

W tym artykule przedstawione zostanie naiwne rozwiązanie tego problemu. Algorytm będzie szukał pierwszego wystąpienia wzorca w tekście.

Niech

$$dlt$$

będzie przechowywać liczbę znaków w tekście, natomiast

$$dlw$$

liczbę znaków we wzorcu.

Zauważmy teraz, że wystarczy przeszukać tylko $$dlt-dlw+1$$ pierwszych liter w tekście, ponieważ każda następna pozycja to zbyt mało znaków, żeby dopasować do wzorca:

dla słowa

$$lokomotywa$$ 

sprawdzamy tylko

 • $$lokom$$ - przerywamy pętlę po pierwszym znaku - $$l\neq m$$
 • $$okomo$$ - przerywamy pętlę po pierwszym znaku - $$o\neq m$$ 
 • $$komot$$ - przerywamy pętlę po pierwszym znaku - $$k\neq m$$ 
 • $$omoty$$ - przerywamy pętlę po pierwszym znaku - $$o\neq m$$ 
 • $$motyw$$ - tu mamy wzorzec na 5 pozycji
 • $$otywa$$ - znaleźliśmy już wzorzec, a więc dalej nie trzeba szukać
 • kolejne podciągi są zbyt krótkie, aby dopasować wzorzec.

Oczywiście, gdy znajdziemy wzorzec to przerywamy dalsze poszukiwania i jeśli jakiś znak się nie zgadza, to nie szukamy dalej w danym podciągu.

Algorytm dopasowuje pierwszą literę wzorca, gdy taką napotka, dopasowuje następne.

Do wypisania wyniku wykorzystano manipulatory, które opisane są w tym miejscu.

Rozwiązanie w C++:

//algorytm.edu.pl
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
 char tekst[100], wzorzec[100];
 
 cout<<"Podaj tekst: ";
 cin.getline(tekst,100);
 
 cout<<"Podaj wzorzec: ";
 cin.getline(wzorzec,100);
 
 //naiwne wyszukiwanie wzorca w tekscie
 
 int t = 0, w; //do poruszania się po tablicach znaków
 int dl_t = strlen(tekst), dl_w = strlen(wzorzec);
 bool ok = 0;
 
 for(int i=0; i <= dl_t - dl_w; i++)
 {
   ok = 1;
   
   //sprawdzamy, czy zgadzają się pozostałe znaki
   for(int j=0; j<dl_w; j++)
   if(tekst[j+i]!=wzorzec[j]) //jesli nie zgadzają się
   {
    ok = 0; //gdy tu wejdziemy, to ok = 0
    break;
   }
 
   if(ok) //jesli wszystkie litery się zgadzają (ok = 1)
   {
    cout<<"Wzorzec znaleziono. Początek na "
     <<i+1<<" pozycji\n";
 
    cout<<tekst<<endl;
 
    cout.fill(' '); 
    cout.width(i+dl_w);
 
    cout<<wzorzec<<endl;
 
    break;
   }
 }
 if(!ok)
  cout<<"Wzorca nie znaleziono!";

 return 0;
}